Lejebetingelser
 
Lejeaftalen vedrører værelse/lejlighed i den aftalte periode, som beskrevet på omstående midlertidige reservation/ordrebekræftelse.

Værelse/lejlighed må kun beboes af det i midlertidig reservation/ordrebekræftelsen angivne personantal.
 
Udlejer har ret til at afvise det overskydende personantal/opkræve ekstra betaling for overskydende personantal.

Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre samt skader forvoldt i lejeperioden. Evt. skader, forvoldt af lejer, skal erstattes/anmeldes inden afrejse.

Renholdelse af værelset/lejligheden i lejeperioden er udlejer uvedkommende. Ved fraflytning af lejemålet efterlades dette ryddeligt som ved overtagelse. På afrejsedagen afleveres lejemålet kl. 10.00, med mindre andet er aftalt.

Ved senere afrejse debiteres:

Indtil kl. 13.00, 30% af dagspris
Indtil kl. 16.00, 50% af dagspris
Herefter betales fuld dagspris

Rengøring/opvask af gryder, porcelæn, service, ovn og køleskab påhviler lejer.
 
Huskeliste:
Personlige toiletartikler og hårtørrer.

Afbestilling:
• E n eventuel afbestilling af lejeaftalen skal ske skriftligt til udlejer.

• Ved afbestilling mellem 7 og 30 dage inden lejeaftalens påbegyndelse refunderes
indbetalt leje med fradrag af 20%.

• Ved afbestilling mindre end 7 dage inden lejeaftalens påbegyndelse refunderes den
indbetalte leje ikke.

• L ejer opfordres til selv at tegne en eventuel forsikring til dækning af afbestilling ved
sygdom m.v.